Trà Mãng Cầu Kim Nhiên

Trà Mãng Cầu Kim Nhiên

597 ấp 2, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ , THỊ TRẤN TÂN TRỤ , HUYỆN TÂN TRỤ , Long An