KAFFA

KAFFA

Số 50, Đường số 1, Khu Dân Cư Him Lam , PHƯỜNG TÂN HƯNG , QUẬN 7 , TP. Hồ Chí Minh