Chả Lụa Dương Quốc Thịnh

Chả Lụa Dương Quốc Thịnh

108A - quỳnh thị nở , PHƯỜNG THƯỜNG THẠNH , QUẬN CÁI RĂNG , Cần Thơ