Beany Food

Beany Food

9A, đường số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh , PHƯỜNG 11 , HUYỆN NHÀ BÈ , TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà bán


Beany Food khao khát trở thành một thương hiệu nhân văn và gắn bó bền vững với con người với các tiêu chí:

- Đem lại nguồn thực phẩm tốt

- Đảm bảo giá thành ổn định

- Chất thải tái sử dụng, thân thiện với môi trường

Con người và thiên nhiên có mối quan hệ gắn bó với nhau. Tạo hóa đã ban cho chúng ta những nguồn dinh dưỡng sạch thì con người cần phải giữ gìn và khai thác đúng cách. Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng tốt nhất từ hạt đậu, chúng tôi xây dựng quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền hiện đại và đạt chuẩn tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Chúng tôi tin rằng sản phẩm của Beany Food xứng đáng là bạn đồng hành trong mỗi bữa ăn của mọi gia đình.